NamnBeskrivning
2023
Sammanställning 2023Rapport för sammanställning år 2023
Totalt 2023Rapport för totaler år 2023
2022
Sammanställning 2022Rapport för sammanställning år 2022
Totalt 2022Rapport för totaler år 2022
2021
Sammanställning 2021Rapport för sammanställning år 2021
Totalt 2021Rapport för totaler år 2021
2020
Sammanställning 2020Rapport för sammanställning år 2020
Totalt 2020Rapport för totaler år 2020
2019
Sammanställning 2019Rapport för sammanställning år 2019
Totalt 2019Rapport för totaler år 2019
2018
Sammanställning 2018Rapport för sammanställning år 2018
Totalt 2018Rapport för totaler år 2018
2017
Bruk 2017Rapport för enskilt bruk år 2017
Sammanställning 2017Rapport för sammanställning år 2016
Totalt 2017Rapport för totaler år 2017
2016
Bruk 2016Rapport för enskilt bruk år 2016
Sammanställning 2016Rapport för sammanställning år 2016
Totalt 2016Rapport för totaler år 2016
2015
Bruk 2015Rapport för enskilt bruk år 2015
Sammanställning 2015Rapport för sammanställning år 2015
Totalt 2015Rapport för totaler år 2015
2014
Bruk 2014Rapport för enskilt bruk år 2014
Sammanställning 2014Rapport för sammanställning år 2014
Totalt 2014Rapport för totaler år 2014
2013
Bruk 2013Rapport för enskilt bruk år 2013
Sammanställning 2013Rapport för sammanställning år 2013
Totalt 2013Rapport för totaler år 2013
2012
Bruk 2012Rapport för enskilt bruk år 2012
Sammanställning 2012Rapport för sammanställning år 2012
Totalt 2012Rapport för totaler år 2012
2011
Bruk 2011Rapport för enskilt bruk år 2011
Sammanställning 2011Rapport för sammanställning år 2011
Totalt 2011Rapport för totaler år 2011
2010
Bruk 2010Rapport för enskilt bruk år 2010
Sammanställning 2010Rapport för sammanställning år 2010
Totalt 2010Rapport för totaler år 2010
2009
Bruk 2009Rapport för enskilt bruk år 2009
Sammanställning 2009Rapport för sammanställning år 2009
Totalt 2009Rapport för totaler år 2009
2008
Bruk 2008Rapport för enskilt bruk år 2008
Sammanställning 2008Rapport för sammanställning år 2008
Totalt 2008Rapport för totaler år 2008
2007
Bruk 2007Rapport för enskilt bruk år 2007
Sammanställning 2007Rapport för sammanställning år 2007
Totalt 2007Rapport för totaler år 2007
2006
Bruk 2006Rapport för enskilt bruk år 2006
Sammanställning 2006Rapport för sammanställning år 2006
Totalt 2006Rapport för totaler år 2006
2005
Bruk 2005Rapport för enskilt bruk år 2005
Sammanställning 2005Rapport för sammanställning år 2005
Totalt 2005Rapport för totaler år 2005
2004
Bruk 2004Rapport för enskilt bruk år 2004
Sammanställning 2004Rapport för sammanställning år 2004
Totalt 2004Rapport för totaler år 2004
2003
Bruk 2003Rapport för enskilt bruk år 2003
Sammanställning 2003Rapport för sammanställning år 2003
Totalt 2003Rapport för totaler år 2003
2002
Bruk 2002Rapport för enskilt bruk år 2002
Sammanställning 2002Rapport för sammanställning år 2002
Totalt 2002Rapport för totaler år 2002
2001
Bruk 2001Rapport för enskilt bruk år 2001
Sammanställning 2001Rapport för sammanställning år 2001
Totalt 2001Rapport för totaler år 2001