Välkommen till Skogsindustriernas miljödatabas!


Skogsindustriernas miljödatabas

 tjänar många syften:
  • Den är ett verktyg för branschen i vårt hållbarhetsarbete. Genom de underlag som företagen rapporterar in kan branschen redovisa olika nyckeltal och se hur utvecklingen går.